σπιράλ: Εννέα αλήθειες για την ανακύκλωση

Τα σημαντικότερα συμπεράσματα της δημοτικής παράταξης «σπιράλ» από ανοικτή συζήτηση που διοργάνωσε συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1. Η ανακύκλωση αποτελεί ένα από τα εργαλεία, το οποίο εντάσσεται στη γενικότερη φιλοσοφία της κυκλικής οικονομίας, της μείωσης παραγωγής απορριμμάτων και της επαναχρησιμοποίησης.

2. Ο διαχωρισμός των βιοαποβλήτων -που κατά κύριο λόγο είναι τα υπολείμματα της διατροφής μας- και η κομποστοποίησή τους αποτελεί βασικό παράγοντα, τόσο για την επιτυχία της ανακύκλωσης όσο και για τη μείωση των απορριμμάτων.

3. Η επιτυχία της ανακύκλωσης απαιτεί πολιτική βούληση, χρόνο, χρήματα, συνεργασίες και συνεχιζόμενη εκπαίδευση των πολιτών. Η πιο αποτελεσματική διαχείριση περιλαμβάνει τη διαλογή στην πηγή και επεξεργασία σε τοπικό επίπεδο. Στην όλη διαδικασία θα πρέπει να συμμετέχουν και οι επαγγελματίες μιας περιοχής.

4. Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα, απαιτεί γνώση και συνεργασία με επιστήμονες και φορείς και θα πρέπει να διαχωρίζεται από τη συλλογή τους.

5. Τα απορρίμματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πόροι από τους οποίους μπορούμε να αντλήσουμε οφέλη, αφού πρώτα καταφέρουμε να επαναχρησιμοποιήσουμε ό,τι μπορούμε. Στόχος πρέπει πάντα να παραμένει η μείωση της παραγωγής τους.

6. Η ευθύνη των παραγωγών είναι βαρύνουσας σημασίας και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα για τη δημιουργία και εφαρμογή πλαισίου και κανόνων. Τα προϊόντα που παράγονται θα πρέπει να ελέγχονται για το βαθμό στον οποίο μπορούν να ανακυκλωθούν.

7. Τα προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα ανακύκλωσης είναι ένα απαραίτητο βήμα για την επιτυχία της. Ο εθελοντισμός μπορεί να δώσει σημαντικά αποτελέσματα στην προσπάθεια αυτή καθώς και στη δημιουργία «πράσινων γωνιών».

8. Η ανακύκλωση δεν αποτελεί a priori μία κερδοφόρα επιχειρηματικά διαδικασία, πλην όμως αποτελεί μία οικονομικά βιώσιμη επιλογή.

9. Χρειάζεται συνέπεια από κάθε δημοτική αρχή στο θέμα της ανακύκλωσης και απεγκλωβισμός από πελατειακές σχέσεις και ατομικές εξυπηρετήσεις.

Ως σπιράλ επισημαίνουμε με λύπη μας ότι η Πάτρα -αν και πρωτοπόρος πόλη το 1999, οπότε και ίδρυσε το Κέντρο Διαλογής Απορριμμάτων- κατέληξε σήμερα να έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης στη χώρα.

Δυστυχώς, η σημερινή δημοτική αρχή αγνοεί ή παραβλέπει όλα τα παραπάνω και μεταθέτει σταθερά τις ευθύνες σε τρίτους. Δεν έχει συγκροτημένη στρατηγική για το θέμα, δεν εφαρμόζει σταθερά και αδιάλειπτα πρωτοβουλίες που να συνάδουν με την κυκλική οικονομία, την επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων και την εκπαίδευση των πολιτών.

Παρακολουθείστε τα κυριότερα σημεία της συζήτησης, που διοργάνωσε το σπιράλ, στον παρακάτω σύνδεσμο:

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ